Tehnička zaštita, informatika, telekomunikacije

Cjelokupna rješenja za integraciju sustava zaštite, videonadzora, telefonije, strukturnog mrežnog kabliranja, održavanja IT sustava i razvijanja cjelokupnih softverskih rješenja.

image01

Tehnička zaštita

sustav potpune integracije

Cjelovit sustav zaštite: alarmni sustavi, sustavi vatrodojave, videonadzorni sustavi itd. te povezivanje istih u cjelinu sa IT sustavima i telekomunikacijama.

image02

IT sustavi i telekomunikacije

održavanje, dizajniranje i razvijanje

Sustavi za telekomunikaciju, strukturno kabliranje, održavanje i dizajniranje IT sustava te razvoj softverskih rješenja za korisnika da bi se omogućila što bolja integracija tih sustava u cjelinu i kasnije održavanje svih tih sustava.

image03

Čime se bavimo

service 1

Tehnička zaštita

 

service 2

Mrežna infrastruktura

Telefonske centrale

service 3

Održavanje IT sustava

 

USLUGE

Cjelokupna rješenja za integraciju sustava zaštite, videonadzora, telefonije, strukturnog kabliranja, održavanja IT sustava

project 1

Tehnička zaštita

Tehnička zaštita predstavlja skup radnji kojima se neposredno ili posredno zaštićuju ljudi i njihova imovina, a provodi se tehničkim sredstvima i napravama te sustavima tehničke zaštite kojima je osnovna namjena sprječavanje protupravnih radnji usmjerenih prema štićenim osobama ili imovini kao što su:
protuprovalno djelovanje
protuprepadno djelovanje
protusabotažno djelovanje
Projektiramo, ugrađujemo i održavamo sustave protuprovale, protuprepada, te s integracijom drugih sustava tehničke zaštite kao npr. kontrole pristupa, video nadzora i interfonskim sustavima provjerene kvalitete poznatih svjetskih proizvođača.
Za ugrađenu opremu dajemo primjerenu garanciju te osiguravamo održavanje i servisiranje sustava što je često zanemareni aspekt kod odabira ponuđača protuprovalnog sustava. Naime, često smo svjedoci da stranka odabere financijski „povoljniji“ alarmni sustav koji nakon ugradnje više nitko ne servisira i održava zbog politike „uzmi novac i nikad se više ne pojavi“, a općenito treba imati na umu da su sustavi tehničke zaštite vrlo osjetljivi te ih zbog važnosti njihove funkcionalnosti potrebno redovito održavati, pratiti eventualne kvarove zbog „vanjskih“ utjecaja (struja, telefon, nečistoće, slučajnih korisničkih pogrešaka i sl.) preko kojih sustav može prestati ispravno djelovati, pa čak i izazvati neželjene posljedice. Tada nas na taj način jeftino kupljeni sustav često na kraju košta skuplje nego što bi to bilo da se u početku odabralo rješenje koje nudi ovlaštena tvrtka koja ima potpunu uslugu tehničke zaštite.

Redoviti i interventni servis

Sve je sustave tehničke zaštite neophodno barem jedan puta godišnje servisirati i održavati. Na taj se način smanjuje mogućnost zatajenja rada u najpotrebnijem trenutku. Redovnim se održavanjem i servisiranjem sustava tehničke zaštite na vrijeme uočavaju nepravilnosti u radu te se pravovremeno otklanjaju kako bi Vaš sustav 365 dana u godini bio siguran sustav tehničke zaštite.
Također, sklapanjem ugovora o održavanju sustava tehničke zaštite i nadzora ispravnosti sustava, korisnik stječe pravo prvenstva nad servisnim i interventnim servisima nad ostalim korisnicima.  

project 2

Videonadzor

Mnogobrojna istraživanja pokazala su smanjenje broja krivičnih djela nakon instalacije sustava videonadzora.
U praksi, sustav videonadzora je sustav koji se sastoji od jedne ili više nadzornih kamera koje su povezane sa centralnom jedinicom (snimačem) koja vrši obradu signala s tih kamera. Centralna jedinica vrši pohranu slika s kamera te je zadužena za distribuciju signala lokalno na zaslon nekog monitora ili putem TCP/IP mreže do udaljene lokacije gdje se slika može pratiti u realnom vremenu te vršiti pregled snimljenog materijala sa snimača.

Moguće primjene sustava videonadzora su mnogostruke. Od jednostavnih stambenih objekata pa sve do kompleksnih javnih i industrijskih objekata. Razlog je jednostavan. Sustavi videonadzora dokazano dovode do smanjenja krivičnih djela (provale, krađe, vandalizma i slično) te pomažu prilikom identifikacije mogućih počinitelja. Osim toga mogu se koristiti u svrhe nadzora proizvodnih pogona, nadzora prometa i slično. Razvojem novih tehnologija i mogućnostima integracije sustava videonadzora s ostalim sustavima primjene su praktično neograničene.
Kada govorimo o sustavima videonadzora tu se najčešće podrazumjevaju klasični (analogni) sustavi videonadzora. Riječ je o sustavima koji se sastoje od analognih kamera koje su putem RG59 koaksijalnog kabla (ili UTP kablom) povezane na centralnu jedinicu (snimač).
U ovakvim sustavima obično je riječ o kamerama s razlučivošću slike od 0,5 Mpix pa do Full HD rezolucije 1080P. Ova rezolucija je i dalje prihvatljiva u primjenama gdje korisnik ne traži veliku količinu detalja na snimkama, npr. jednostavno panoramsko pokrivanje nekog prostora sa jednom ili više analognih kamera. U slučaju da je potrebna veća količina detalja na snimkama (npr. pokrivanje prostora gdje se radi s novcem ili osjetljivim predmetima) potrebno je razmisliti o IP sustavima videonadzora.

Kamere se najčešće dijele po obliku tijela kamere pa tako imamo:
• Box kamere - kamere koje dolaze bez objektiva. Ove kamere zahtjevaju kupovinu objektiva kao i nosača na koji će biti montirane. U slučaju vanjske montaže zahtjevaju vanjsko kućište u koje se montiraju.
• Bullet kamere - kamere na kojima je već namontiran objektiv i koje se već nalaze u odgovarajućem kućištu.
• Dome kamere - kamere na kojima je već namontiran objektiv i koje se nalaze u kućištu u obliku polukugle.
• PTZ kamere - kamere na koje je već namontiran objektiv i koje se nalaze u odgovarajućem kućištu a podržavaju pan/tilt/zoom funkciju.
Dodatne opcije vezane za kamere uključuju: IR objektive (mogućnost snimanja u mraku), antivandal kućišta (štite kameru u slučaju pokušaja razbijanja), kućišta za vanjsku montažu.

Centralni uređaji (snimači) se obično dijele po broju kamera koje se mogu spojiti. Pa tako imamo: 4-kanalne (4 kamere), 8-kanalne, 16-kanalne, 32 kanalne. Snimač je zadužen za snimanje materijala dobijenog s kamera i njegovu daljnu distribuciju. Na snimaču se radi pregled snimljenog materijala i njegov eksport u slučaju potrebe. Putem TCP/IP mreže na snimače se može pristupiti iz mreže (lokalno ili preko interneta). Skoro svi moderni snimači posjeduju i mobilnu aplikaciju koja omogućava i pristup preko mobilnog telefona/tableta.
CMS programi (Content Managment System) omogućavaju istovremeno spajanje na više različitih snimača istovremeno s jednog klijent računala. U praksi to znači da na jednom ekranu možete imati prikaz s kamera koje se nalaze na različitim snimačima.

U analognom sustavu RG59 koaksijalni kabel ili UTP kabel mora ići od svake kamere do samog snimača.
U slučaju već završenog objekta gdje se sustav videonadzora radi naknadno, ovaj uvjet za kablažu može predstavljati značajan problem (ovisno o tome da li je moguće provući kabal od snimača pa do svih mikrolokacija, te koliki su troškovi kablaže).
Kada se snimač uveže u postojeću TCP/IP mrežu moguć je pristup preko računala/tableta/mobilnog telefona (lokalno i preko interneta).

Kod IP sustava videonadzora i dalje imamo istu podjelu kamera po obliku tijela kamere na box, bullet, dome i PTZ kamere. I tu prestaju sličnosti s analognim kamerama.
Obično se smatra da kod IP sustava imamo rezolucije od 1,3 Mpix do 5 Mpix u klasičnim instalacijama, a kod zahtjevnih instalacija rezolucije idu od 5 Mpix pa sve do 1 Gpix. Ovako velika rezolucija je potrebna kod pokrivanja sportskih terena ili okupljanja visokog rizika.
Prednosti IP sustava videonadzora su mnogostruke. Pojednostavljena je instalacija (korištenje samo jednog kabla za napajanje i prijenos slike), smanjen broj instaliranih kamera (zbog velike rezolucije IP kamera u odnosu na analogne), razvoj novih tehnologija donosi kamere veće rezolucije po nižim cijenama.

U IP sustavu videonadzora, napajanje kamere može ići preko CAT6 kabla koji je zadužen i za prijenos informacija. Tada je dovoljno međusobno povezati switcheve na kojima se nalaze kamere sa uređajem za zapis slike. Ovo značajno olakšava instalacije na gotovim objektima jer se može koristiti postojeća mrežna infrastruktura i u tom slučaju nema novog provlačenja kablova po objektu.
Kada se snimač uveže u postojeću TCP/IP mrežu moguć je pristup preko računala/tableta/mobilnog telefona (lokalno i preko interneta).

project 3

Alarmni sustavi

Porastom krađa i prepada javlja se veća potreba za ugradnjom sustava tehničke zaštite koji nas upozoravaju da je štićeni objekt ili prostor ugrožen djelovanjem nekog trećeg lica. Kako provalnici najčešće idu linijom manjeg otpora, ugradnja vidljivih znakova ugrađenog protuprovalnog sustava (vanjske sirene, bljeskalice, detektori) će ih najčešće odvratiti od provale, krađe ili same devastacije štićenog prostora. Pravovremena informacija ili upozorenje protuprovalnog sustava spriječava ili znatno umanjuje mogućnost otuđenja stvari ili devastacije štićenog prostora.

Protuprovalni sustavi sastoji se od slijedećih dijelova:
Alarmna centrala
Periferni uređaji (tipkovnice za upravljanje, moduli proširenja)
Detektori (za unutarnju ili vanjsku primjenu, detekciju stanja okoline)
Komunikacijski uređaji (glasovni dojavnici GSM, TCP/IP komunikatori)
Zvučna signalizacija (za vanjsku ili unutarnju primjenu)
Navedeni dijelovi alarmnih sustava mogu biti analogno adresabilni ili bežični.
Važno je napomenuti da se svi dijelovi protuprovalnog sustava mogu međusobno kombinirati, te je na taj način moguće zadovoljiti i najteže zahtjeve koji se javljaju da bi se postiglo maksimalno osiguranje štićenog prostora.
Alarmna centrala je uređaj na koji su povezani svi dijelovi protuprovalnog sustava. Ona obrađuje pristigle informacije, upravlja radom sustava te informacije može proslijeđivati dalje (telefon, dojavni centar).
Pod pojmom tehničke zaštite podrazumijevaju se protuprovalni sustavi koje dijelimo na tri osnovna dijela:
Zaštita unutarnjeg prostora štićenog objekta
Vanjska zaštita štićenog objekta
CDS za prikupljanje i obradu informacija
Kombinacijom svih navedenih dijelova zaštite postiže se maksimalno osiguranje objekta ili štićenog prostora.
Osim same prevencije, protuprovalni sustav nam omogućava onemogućavanje pokušaja provale u najranijoj fazi. Obijanja vrata i prozora ili razbijanja stakla unutar štićenog prostora postiže se korištenjem magnetskih kontakata i detektora loma stakla. Žičani ili bežični infracrveni i mikrovalni detektori otkrivaju toplinu koju zrači ljudsko tijelo pa se najčešće primjenjuju u unutarnjim prostorima štićenog objekta ili u njegovoj neposrednoj blizini. Protuprovalne sustava moguće je proširiti detektorima plamena, dima ili plina tako da nas ista alarmna centrala alarmira pri povećanju njihove koncentracije u zraku.

Informacije s alarmne centrale se mogu automatski proslijediti na dojavni centar. Informacije je moguće proslijediti na nekoliko načina: klasičnom telefonskom linijom, GSM komunikatorom, IP komunikacijom preko interneta.

Sustavom se može upravljati preko daljinskog upravljača, LCD tipkovnicom (sa i bez ekrana), tipkovnicama osjetljivim na dodir, grafičkim tipkovnicama.

Često se dogodi da se sustav mora ugraditi na objekte na kojima građevinski radovi nisu mogući. Tada do izražaja dolaze bežične komponente protuprovalnog sustava. Bežični sustav pravo je rješenje gdje god građevinski radov nisu mogući a na taj način moguće je i uštedjeti na vremenu potrebnom za instalaciju sustava.

Ubrzani razvoj informatike i telekomunikacijskih tehnologija omogućio je pristup internetu s gotovo bilo koje točke na zemlji. Zbog toga ugradnjom odgovarajućeg modula (IP modul) putem TCP/IP mreže ne samo da informacije možete proslijediti do nadzornog centra nego na svoj protuprovalni sustav možete pristupiti preko Vašeg računala/tableta i mobilnog telefona. Na ovaj način uvijek možete imati uvid u stanje protuprovalnog sustava na Vašem štićenom objektu.

CDS - Centralni dojavni sustav

Osnovna svrha Centralnog dojavnog sustava je mogućnost primanja informacija koje šalju alarmni sustavi analiza i obrada primljenih podataka te pohrana istih.

Centralni dojavni sustav se sastoji od slijedećih komponenti:
Prijemnik
Programski paket za obradu podataka
Prijemnike razlikujemo po načinu komuniciranja sa alarmnim sustavom te ih tako i dijelimo:
IP digitalni prijemnik koji prima podatke poslane sa alarmne centrale preko TCP/IP mreže
PSTN digitalni prijemnik prima podatke poslane sa alarmne centrale preko telefonske linije
Svakodnevnim razvijanjem komunikacijskih mreža i dostupnost istih u svim segmentima našeg društva te njihova stabilnost doprinijela je da sve više koristimo sustave koji komuniciraju putem TCP/IP mreže. Takav način komunikacije sa uređajima daje nam određene prednosti u odnosu na PSTN komunikaciju.
Programski paket za CDS omogućuje obradu dolaznih informacija njihovu obradu te arhiviranje istih.
Stalnim praćenjem događaja te njihova obrada omogućuje pravovremenu reakciju na promjenu stanja alarmnog sustava u slučaju alarmnih događaja obavještava se odgovorna osoba te ostale instance da bi se taj događaj spriječio. Obrada događaja omogućuje uvid u ispravnost alarmnog sustava te se u slučaju pojave kvara može brzo reagirati da bi se taj kvar pravovremeno otklonio.

Najznačajnije prednosti IP dojave u odnosu na telefonsku dojavu u alarmnim sustavima su da je sigurnija, brža i jeftinija od PSTN dojave.

Gledamo li sigurnost kao najvažniji segment treba istaći kako se IP dojava vrši na način da IP komunikator na alarmnoj centrali prikupi informaciju od centrale, spakira ju u mali podatkovni paket i u cijelosti ju pošalje prema dojavnom centru. Nakon toga dojavni centar pošalje alarmnoj centrali informaciju da je dojava uspješno zaprimljena iz čega proizlazi da dojava ne može doći nekompletna.

Nadalje korištenjem IP dojave omogućen je stalan nadzor komunikacije u intervalima već od 60 do 90 sekundi, što uveliko umanjuje mogućnost neprimijećenog kvara ili sabotaže na komunikacijskom kanalu.

Brzina IP dojave ogleda se u mogućnosti više istovremenih dojava, odnosno zaprimanje više desetina dojava unutar jedne minute od strane dojavnog centra dok se njena povoljnija cijena zasniva na činjenici da se veličina paketa dojave mjeri u desetcima kB i čak i u slučaju da korisnik koristi Internet vezu sa najmanjim podatkovnim paketom u cijeni nije za očekivati da će količina izmijenjenih podataka između alarmne centrale i dojavnog centra biti značajna i utjecati na cijenu same usluge. Kako je danas najčešći izbor korisnika upravo Internet sa flat-rate prometom dojava alarmnog sustava je praktički besplatna.

project 4

Vatrodojava

Vatrodojavni sustav potreban vam je koliko i sam objekt!
Jedna neugašena cigareta može imati nesagledive posljedice.
Vatrodojavni sustavi služe za ranu detekciju požara, kojom štitimo ljudske živote i imovinu od golemih šteta koje može donijeti požar. Svaki je požar moguće lako ugasiti u njegovoj početnoj fazi, dok rasplamsali požar često dovodi do potpunog uništenja objekta – zbog toga je izuzetno bitno ulagati u vatrodojavne sustave koji će požar detektirati što je ranije moguće. Sustavi vatrodojave u osnovi mogu biti koncipirani kao konvencionalni sustavi vatrodojave, kao analogno-adresabilni sustavi vatrodojave (u pravilu veći i srednji objekti), kao sustavi koji rade zajedno sa protuprovalnim sustavima ili kao jedan ili više samostojećih vatrodojavnih detektora (u pravilu manji objekti kao što su dućani, uredi, stanovi i kuće.)

Osnovna razlika između prva dva, oba u osnovi, alarmna sustava za dojavu požara je u tome što alanogno-adresabilni sustavi mogu sa velikom točnošću odrediti na kom djelu građevine ili objekta je došlo do pojave požara, dima, vatre ili nekog drugog stanja radi kojeg je potrebno alarmirati korisnike ili osoblje, dok konvencionalni sustavi vatrodojave javljaju samo u kom djelu građevine (sektoru) je nastalo alarmno stanje. Odnosno koja petlja sustava vatrodojave je u alarmu, tj. koja je petlja otkrila pojavu dima ili varte.
Za manje objekte dovoljno je ugraditi bar neki od samostojećih detektora ili nekoliko detektora povezanih na protuprovalnu alarmnu centralu.
Prilikom projektiranja većine modernih građevina sustav vatrodojave je predviđan projektom a i temeljem raznih zakonskih propisa sustavi vatrodojave su obvezni u sve široj lepezi objekata raznih namjena. Profesionalani sustav vatrodojave trebaju svi koji su svjesni da sve što su stvarali godinama a nerjetko i generacijama može u trenu nestati u požaru izazvanom nepažnjom, greškom stroja ili čovjeka ili jednostavno spletom nesretnih okolnosti. Kako je u središtu svakog sustava tehničke zaštite čovjek, vrijednosti profesionalnog sustava vatrodojave u pogledu očuvanja ljudskih života je potpuno nepotrebno navoditi. Na našem siteu su i brojni zakonski akti koji reguliraju ugradnju, servis i manipulaciju sustavima vatrodojave. Sljedite ovaj link.

Kao i u svemu drugome tako i u vatrodojavi najbolje je odabrati sustav vatrodojave koji će biti po mjeri predmetnog objekta i koji će objekt adekvatno i maksimalo štititi. Međutim, neophodno je napomenuti da je bilo kakav sustav vatrodojave (ako je ispravan, naravno) bolji nego nikakav. Za jednu obiteljsku kuću. stan ili ured u najvećem broju slučajeva dovoljan je i jedan jedini samostojeći vatrodojavni detektor koji će se u slučaju pojave vatre, dima ili požara oglasiti i na taj način upozoriti a često i spasiti ukućane ili djelatnike. Samostojeći detektori vatre, dima ili požara su naročito korisni i u manjim dućanima, radionicama i sličnim mjestima. Pri promišljanju i izboru sustava vatrodojabe naročito je potrebno voditi računa o sljedećem: Od nepostojećeg sustava vatrodojave lošiji je jedino neispravan i nefunkcionalan sustav. Sustav vatrodojave mora se redovito testirati, kontrolirati i servisirati jer mora uvijek biti spreman na vrijeme korisnika obavjestiti o nastalom stanju. Neispavan sustav vatrodajave je velika opasnost jer se u njega pouzdamo a u stvari nas ne štiti od ničega.

project 5

Kontrola pristupa i evidencija radnog vremena

Kontrola pristupa jedan je od najvažnijih osnovnih elemenata sustava tehničke zaštite. Razvoj, usavršavanje i prilagođenje cijene opreme omogućilo je primjenu sustava kontrole pristupa u svakodnevnom životu, a ne samo u visoko sigurnosnim sustavima.
Namjena sustava je selektivno ograničenje pristupa u kontrolirana područja, uključujući pohranu podataka o svim dozvoljenim prolascima, alarmnim stanjima i operaterskim aktivnostima. Sustav kao takav reducira troškove tjelesne zaštite pružajući veći stupanj sigurnosti.
Prednosti sustava kontrole pristupa su sljedeće:
Manji sigurnosni problem kod gubitka ili krađe kartice u odnosu na klasični ključ
Kada zaposlenik odlazi nema promjena brava, nego se njegova kartica jednostavno poništi
Svaki korisnik ima jedinstvenu karticu ili identifikacijski element (biometrija) što omogućava individualnu kontrolu kao i praćenje aktivnosti
Sustav kontrole pristupa omogućava svakoj osobi ulazak u različita područja sukladno programiranim vremenskim intervalima. Promjene u praksi su brze i jednostavne
Svaki neovlašteni pokušaj ulaska ostaje evidentiran
Sustav kontrole pristupa možemo iskoristiti za zaštitu kompletnih poslovnih objekata kao i za zaštitu posebno štićenih cjelina kao što su:
Server sobe
Posebne uredske prostorije
Arhivske prostorije
Upravljačko nadzorne sobe
Parkirališta
Dizala
Skladišta
Trezori....

Sustav evidencije radnog vremena danas je postao temelj modernog poslovnog sustava. Evidencija radnog vremena u interesu je kako poslodavca tako i samih zaposlenika jer takav sustav svojim učinkom indirektno djeluje na unaprjeđenje racionalizacije i organizaciju rada, odnosno možemo reći da pospješuje sveukupnu učinkovitost i produktivnost poslovanja.

project 6

Mrežna infrastruktura

U informacijskoj tehnologiji i na Internetu, infrastruktura je fizički hardware korišten za međusobno spajanje računala i korisnika. Infrastruktura uključuje prijenosni medij, telefonske linije, kabele, mrežne hub-ove, prespojnike, usmjerivače i ostale uređaje koji kontroliraju puteve prijenosa. Infrastruktura uključuje i sam software koji se koristi za slanje, primanje i upravljanje signalima koji se prenose.
Za naše klijente izvodimo struktuna kabliranja Cat 5, Cat 5e, Cat 6, Cat 6a i Cat 7 sve do svjetlovodnih kabelskih sustava.
Sustavi strukturnog kabliranja koje izvodimo imaju jamstvo 15-25 godina ovisno o jamstvu proizvođača opreme. Dodatno pružamo uslugu provjere ispravnosti sustava strukturnog kabliranja koja može biti uključena u naš paket podrške. Ovom uslugom osiguravamo godišnji pregled ispravnosti vaše kabelske infrastrukture i mrežnih komponenti vašeg sustava, na taj način možete biti sigurni da vaše računalno okruženje cijelo vrijeme može raditi punom snagom. Ova usluga također preventivno štiti od kvara vaše mrežno okruženje (routeri, switchevi i kabelska infrastruktura).
Kao dio ponude jedne složene usluge strukturnog kabliranja ICT PROTECT slijedeće usluge može pružiti skupno ili odvojeno:
Provjera i dijagnostika vašeg postojećeg sustava strukturnog kabliranja
Konzultacije i projektiranje mrežne instalcije uključujući i vođenje projekta
Instalacije novog i dogradnja postojećeg kableskog sutava Cat5,5e,6,6a,7
Upravljanje mrežom i usluga podrške za dodavanje, izmjenu i preseljenje
Usluge prespajanja (patching)
Uvozimo i prodajemo sve vrste opreme za strukturno kabliranje kabele, utičnice, prespojne (patch) panele, ormare, prespojne kabele ...
Sa punim povjerenjem možete nam se javiti u slučaju da trebate instalacije strukturnog kabliranja ili bilo koju uslugu vezanu za mrežnu infrastrukturu.

project 7

Telefonske centrale

ICT PROTECT d.o.o. na području telekomunikacija pruža kompletnu uslugu dobave, ugradnje, instalacije, programiranja, održavanja digitalnih telefonskih centrala (Panasonic) i prateće komunikacijske opreme kao što su digitalni, analogni i bežični telefonski aparati, telefaks uređaji i handsfree slušalice.

project 8

Održavanje IT sustava

Održavanje IT sustava
 
Sa napretkom tehnologije i njene primjene krajnji korisnici ostaju neupoznati sa mogućnostima korištene opreme te njenim održavanjem.
Održavanje IT sustava (računala, servera, printera...) u današnjim tokovima poslovanja korištenja informatičke tehnologije nije više stvar prestiža već je integrirano u svakodnevno poslovanje cijele vertikale poslovnog svijeta.
Tehnologija skraćuje vrijeme odaziva i smanjuje cijenu proizvoda i usluga, a moguće greške minimiziraju cijenu posebno u ispravcima.
Preventivno održavanje se sastoji od redovitog praćenja i održavanja vitalnosti informatičke tehnologije u smislu provjere svih patcheva, service packova, definicije antivirusog programa, backup podataka, drivera, registrya, provjere ispravnosti tvrdih diskova, RAM memorije...
Održavanje uključuje (ovisno o paketu):
⦁ Neograničena terenska intervencija
⦁ Neograničena telefonska podrška
⦁ Neograničena udaljena kontrola / podrška
⦁ Podrška 0 - 24h
⦁ Backup podataka
⦁ Preventivno održavanje Windows operacijskih sustava i servisa
⦁ Redovito praćenje putem VPN kontrole servera, serverskih servisa, logova, rad diskovnog podsustava, rad RAID kontrolera, application, security te system logova radi minimiziranja kvarova, sprečavanje istih te pravovremene intervencije u slučaju potrebe zamjene neispravnih dijelova
⦁ Nadogradnja service packovima, mjesečne softverske nadogradnje...
⦁ Podrška u bankarskom sustavu (instaliranje bankarskih USB stikova, tokena, jave, podešavanje IE-a, konfiguracija sustava za e-poreznu i slično)
⦁ Detektiranje i uklanjanje virusa i ostalih malicioznih programa
⦁ Optimiziranje operativnog sustava, servisa, aplikacija..
⦁ Virtualizacija servera i klijenata (Hyper-V, Vmware, Oracle)
⦁ Implementacija, upravljanje i kontinuirano održavanje
⦁ Nadzor nad sigurnosti računalnih sustava i podataka (LAN, WLAN, WAN...)
⦁ Sve ostale radnje koje su nužne za stabilno i normalno funkcioniranje IT opreme

Servis računala

Servis računala uključuje hardversko i softversko servisiranje svih brand i no name prijenosnih i stolnih računala (HP, Lenovo, Acer, Fujitsu, IBM, ASUS, MSGW...).

Usluga servisiranja računala uključuje dolazak na vašu adresu, dijagnozu te popravak, a u slučaju većih kvarova preuzimamo računalo i popravljamo ga u što kraćem roku.
Ne zaboravite da za ispravan i besprijekoran rad, prijenosno ili stolno računalo je potrebno jednom godišnje napraviti preventivno održavanje.
Preventivna usluga održavanja računala (servis):
⦁ formatiranje (brisanje svih podataka) i ponovna instalacija OS-a i aplikacija ukoliko je potrebno, računalo se u potpunosti briše i ponovno instalira operativni sistem sa backupom i spašavanjem podataka ako je računalo bilo u kvaru
⦁ detektiranje i uklanjanje virusa, trojanaca i ostalog malicioznog softvera sa računala
⦁ provjera stanja tvrdih diskova (otklanjanje poteškoća vezana uz oštećene sektore, izgubljene klastere, unakrsno povezane datoteke i pogreške u direktorijima)
⦁ provjera stanja RAID sustava ukoliko postoji (0, 1, 5)
⦁ provjera RAM memorije (Testing Philosophy, Test Algorithms, Test Descriptions)
⦁ optimiziranje windows operacijskog sustava (XP, Vista, 7, 8)
⦁ provjera registry-a od grešaka (Application Events, Application Paths, File Associations, File Extensions, Firewall, Fonts, History Lists, Installed Software, Internet, Schortcuts, Startup...)
⦁ provjera i instalacija softverskih nadogradnja operativnog sustava
⦁ instalacija i konfiguracija sigurnosnog softvera ukoliko ne postoji na računalu (antivirusni softver, firewall)
Ostale usluge
⦁ backup podataka na drugo računalo, CD ili DVD, USB stick ili vanjski hard disk
⦁ spašavanje podataka sa hard diska, USB sticka...
⦁ migracija mail accounta te mail adresa na drugo računalo
⦁ vraćanje zaboravljene lozinke (password) sa mail accounta, wireless-a, računala...
⦁ podešavanje BIOS-a, upgradnja firmwera
⦁ analiza zaštite računala
⦁ podešavanje IP adresa te sigurnosnih ovlasti na dijeljenim mapama
⦁ umrežavanje i konfiguracija LAN, WAN i WLAN mreža
⦁ osiguravanje pristupa računalu sa udaljene lokacije ili drugog sustava
⦁ instalacija i podešavanje printera, skenera i ostale opreme
⦁ servis (popravak) matičnih ploča sa prijenosnih računala
⦁ nabava, ugradnja, instalacija i podešavanje dodatnih hardverskih komponenata
⦁ instalacija i podešavanje softvera

project 9

Portafoni

Portafoni su još jedna tehnologija koja omogućava kontrolu pristupa objektima. Radi se o jednostavnijem sustavu kontrole pristupa koji često ima i komunikacijsku ulogu.
Glavni nedostatak u odnosu na naprednije sustave zaštite je potreba ljudske reakcije na prijemnoj strani kako bi se omogućio pristup štićenom objektu. Međutim, napredniji sustavi portafonije mogu se povezati s biometrijskim čitačima ili čitačima za beskontaktne kartice kako bi se osobama s odobrenjem ulaza omogućio nesmetan pristup objektu.
Tehnologija
Sustavi portafonije dijele se na sustave temeljene na audio i video komunikaciji. Sustavi temeljeni na audio komunikaciji jednostavniji su. Portafon se povezuje s električnom bravom i prepoznavanjem glasa, možete odlučiti želite li omogućiti pristup objektu osobi koja je zatražila pristup. Ovakva rješenja primjerena su za obiteljske kuće i manje zgrade.
Sustavi temeljeni na video komunikaciji na vanjskoj jedinici imaju ugrađenu video kameru, a na prijemnoj jedinici ekran na koji se prenosi slika koju kamera snima. To omogućava osobi na prijemnoj strani efikasniju identifikaciju osobe koja je zatražila pristup.
Sustavi portafonije nisu ograničeni na jednu vanjsku i jednu unutarnju jedinicu. Postoji mogućnost povezivanja jedne vanjske jedinice s više unutarnjih, kao što je slučaj u stambenim zgradama. Isto tako, moguće je više vanjskih jedinica povezati s jednom unutarnjom ili više unutarnjih u slučaju da postoji više ulaza ili pristupa objektu.

 • project 1

  Tehnička zaštita

  Tehnička zaštita predstavlja...

 • project 2

  Videonadzor

  Sustavi videonadzora dokazano...

 • project 3

  Alarmni sustavi

  Porastom krađa i prepada...

 • project 4

  Vatrodojava

  Vatrodojavni sustav potreban...

 • project 5

  Kontrola pristupa i evidencija

  Kontrola pristupa jedan je od...

 • project 6

  Mrežna infrastruktura

  U informacijskoj tehnologiji...

 • project 7

  Telefonske centrale

  ICT PROTECT na području telekomunikacija...

 • project 8

  Održavanje IT sustava

  Sa napretkom tehnologije...

 • project 9

  Portafoni

  Portafoni su još jedna tehnologija...

O nama

Tvrtka ICT Protect d.o.o. osnovana je 2015. godine u Slavonskom Brodu. Tvrtka se sastoji od dva člana, spoj iskustva i mladosti, sa tridesetogodišnjim iskustvom u telekomunikacijskim i petnaestgodišnjim iskustvu u informatičkim sustavima. Djelatnost tvrtke ICT PROTECT d.o.o. je tehnička zaštita, informatika i telekomunikacije, što podrazumijeva projektiranje, isporuku opreme, montažu i servis iste. Jedna smo od rijetkih tvrtki koje objedinjuju tehničku zaštitu, informatičke i telekomunikacijske mreže u jedinstvenu strukturu sistemom KLJUČ U RUKE te za iste pružamo vrhunsku podršku i održavanje.

     Stručnjaci ICT Protect-a montirali su i programirali preko 1000 telefonskih centrala i informatičkih mreža različitih tipova, preko 500 sustava videonadzora i protuprovalnih sustava. Sustavnim obrazovanjem stručnjaka i praćenjem svjetskih trendova u informatičkim, komunikacijskim i zaštitnim sustavima u mogućnosti smo Vam ponuditi optimalno rješenje koje će najbolje zadovoljiti Vaše potrebe.

     Uspješno surađujemo s renomiranim tvrtkama: HIKVISION, DVC, DAHUA, DSC, PARADOX, AJAX, BENTEL, VISONIC, JANTAR, PANDUIT, BELDEN, DIGITUS, LEGRAND, MIKROTIK, UBIQUITI, CONTEG, PANASONIC, DELL, HP, LENOVO i drugi pružajući jednako kvalitetnu uslugu neovisno o korisnikovom odabiru proizvođača, uz našu stručnu sugestiju.

     Veliko iskustvo u projektiranju, izvođenju i održavanju komunikacijskih, informatičkih i zaštitnih sustava omogućuje nam da s velikim samopouzdanjem i ponosom kažemo: "Mi nismo trgovci, već stručnjaci koji će u skladu s Vašim zahtjevima odrediti tip i konfiguraciju sustava koji najbolje odgovara Vašim potrebama". Sve radove vršimo po važećim propisima i za iste dajemo višegodišnje jamstvo. Osnovna značajka našeg rada je, prije svega, kvaliteta izvršenih radova i po tome smo prepoznatljivi.

    
      CILJEVI TVRTKE:

     Tvrtka ICT Protect izrazito vodi računa da krajnji kupac i korisnik bude zadovoljan, stoga su naši glavni ciljevi:

- kvaliteta izvršenih poslova,
- optimalno projektno rješenje za potencijalnog korisnika i
- kvalitetna podrška korisnicima instalirane opreme.

       

Biti će nam iznimna čast i zadovoljstvo surađivati sa Vama.

 

Licenca i dozvole MUP-a:

MUP LICENCA 1

MUP LICENCA 2

PRAVILNIK O SUSTAVIMA ZA DOJAVU POŽARA

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE TEHNIČKE ZAŠTITE

ZAKON O PRIVATNOJ ZAŠTITI

ZAKON O PRIVATNOJ ZAŠTITI NN 31 10


 

Reference

Inter Trade d.o.o.
Izgradnja Mađarević d.o.o.
Kopirex
Kremik Servis
Limarija Jozić
Links Slavonski Brod
Ljekarna Škugor
Metalproizvod d.o.o.
MAN-IR j.d.o.o.
Merkur - veterinarska ambulanta
Monika j.d.o.o.
Obrt za knjigovodstvene usluge Bilanca
Obrt za knjigovodstvene usluge Petkov
Ordinacija opće medicine P. Vučković
Ordinacija opće medicine S. Samardžić
Ordinacija dentalne medicine M. Petrović
Ordinacija dentalne medicine Z.K. Pelcl
Općina Oprisavci
Optika Mitrović
Pizzeria Glembay
Poljoprivredno gospodarstvo Rečić
Purus Terra j.d.o.o.
Palma pogrebno društvo
Pansion Antonio
Perad Uzgoj Peradi
Pit Stop Vulkanizerstvo Milić
Pinija Namještaj d.o.o.
Poljoprivredno gospodarstvo Galović
Print Log d.o.o.
Ranč Marin d.o.o.
Ritual by Marko Zirdum
R+S Group Slavonski Brod
Simplex d.o.o.
Skela Gradnja d.o.o.
Sitolor d.o.o.
Slavonija Bus
Srednja Medicinska Škola Slavonski Brod
Srednja Škola Matije Antuna Reljkovića Slav.Brod
Step Promet d.o.o.
Staklo Projekt d.o.o.
Stomatološka ordinacija M. Ćuk
Teri Trgovina d.o.o. Slavonski Brod
Top Produkcija d.o.o.
Trgovina Spektar
Trgovina Real
Tuv Nord Podružnica Slavonski Brod
VB Tours d.o.o
Vatro Zop
Vodovod d.o.o. Slavonski Brod
Vulkanizerstvo Fontana
ZZJZ Slavonski Brod
Zlatni Cekin Poliklinika
Zlatarna & Srebrenarnica Luka

Caffe Bar Alfa
Caffe Bar Antonio
Caffe Bar Casino
Caffe Bar Chicago
Caffe Bar Dollar
Caffe Bar Enigma
Caffe Bar Green Park
Caffe Bar Gem
Caffe Bar Harley Bar
Caffe Bar Innuendo
Caffe Bar i slastičarna Kavica i ...
Caffe Bar Kruška
Caffe Bar Lennox
Caffe Bar Palazzo
Caffe Bar Regoč
Caffe Bar Vinogorac

Galerija

u izradi!

 

Kontakt


ICT PROTECT d.o.o. za poslovne usluge

Ninska 43, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska

OIB: 93006617580

+ 385 91 1503 278 / + 385 91 1503 288

info@ict-protect.hr / www.ict-protect.hr

 

Naziv banke: Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR4123400091110714384

Sud: Trgovački sud u Osijeku, stalna služba u Slavonskom Brodu

Članovi uprave: Boris Veselski i Igor Jozić Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti